O firmie
Produkty
Kontakt

Aktualności

Oferta zatrudnienia

Zapraszamy do współpracy fachowców, którzy chcą prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych z dziedzin takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia i inne.

Prosimy przesyłać CV na adres e-mail: kolegiumnt@o2.pl
2017-06-01

Dane firmy

ul. Szpitalna 4
34-400 Nowy Targ
woj. małopolskie
powiat Nowy Targ

tel: 51 310 89 99


Firma poleca

Firmę polecają

Subskrypcja

Informacje o produkcie

Rozmiar czcionki: A A A

Studia podyplomowe: Zarządzanie projektami biznesowym

Studia podyplomowe: Zarządzanie projektami biznesowym
1800.00 zł /semestr
Opis:
CHARAKTER STUDIÓW

Zarządzanie procesowe jest dziś sposobem optymalizacji i racjonalizacji procesu zarządzania przedsiębiorstwem i organizacją. W tym nurcie proces zarządzania projektami biznesowymi jest narzędziem do efektywnego osiągania określonych celów biznesowych. W ramach szkolenia przedstawione zostaną praktyczne aspekty dotyczące organizacji całego przebiegu projektu, w szczególności jego organizacji i planowania, zarządzania zasobami, budżetowania oraz dokumentowania.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

 • Uzyskanie ogólnej wiedzy w zakresie zarządzania procesowego.
 • Pozyskanie pogłębionej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i organizacjach.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z planowaniem, organizowaniem i realizacją projektów biznesowych.
 • Pogłębienie kompetencji i umiejętności w zakresie praktycznego zarządzania projektami.

 • WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

  Program studiów zawiera zagadnienia związane z przebiegiem projektu biznesowego. Poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak:
 • inicjowanie i definiowanie projektu (źródła projektów, strategia jako źródła projektów, projekty sytuacyjne i spontaniczne, miejsce i rola inicjowania projektu, inicjowanie projektów, definiowanie projektów, techniki wspomagające inicjowanie projektów, matryca logiczna projektów),
 • zespół projektowy (potrzeba zespołu projektowego, członkowie zespołu projektowego, zespół projektowy, wybór kierownika projektu, dobór członków zespołu projektowego, kompetencje uczestników projektu),
 • planowanie wykonawstwa projektu (zasady ogólne, planowanie w zarządzaniu projektami),
 • planowanie struktur projektu (struktura projektu, tryb planowania struktury projektu, sporządzanie wykresu sieciowego, pakiety robocze, techniki planowania struktury projektu),
 • terminy w projekcie (istota i zakres planowania terminów, określanie czasów trwania czynności projektu, obliczanie terminów projektu, rezerwy czasu i ścieżka krytyczna, harmonogram projektu, określenie kamieni milowych projektu, technika łańcucha krytycznego),
 • zasoby projektu (planowanie zasobów projektu, określenie zapotrzebowania na zasoby, wyrównanie zapotrzebowania na zasoby projektu),
 • budżetowanie projektu (koszty projektów i ich planowanie, budżetowanie projektu),
 • organizacja i sterowanie wykonawstwem (organizowanie wykonawstwa, sterowanie wykonawstwem, metoda wartości uzyskanej – wskaźniki oceny realizacji projektu, współczynnik krytyczny, wskaźniki pozostałych kosztów, wskaźniki efektywności, itp.),
 • zamknięcie projektu (istota i treść zamknięcia projektu, wykorzystanie wiedzy projektowej).

 • ADRESACI STUDIÓW

 • Właściciele przedsiębiorstw,
 • Kadra zarządzająca i kierownicza,
 • Menedżerowie,
 • Wszystkie osoby biorące udział w procesie zarządzania firmą prywatną lub organizacją.

 • CO ZYSKUJESZ

  Absolwent studiów podyplomowych:

 • pozyska praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami biznesowymi,
 • poszerzy lub zdobędzie umiejętności nowoczesnego zarządzania organizacją,
 • pozyska merytoryczne narzędzie i kompetencje w zakresie organizowania skomplikowanych procesów biznesowych,
 • poszerzy umiejętności menedżerskie zwiększające,
 • zdobędzie wiedzę przygotowującą do certyfikacji w zakresie zarządzania projektami biznesowymi.

  ORGANIZACJA STUDIÓW

  Czas trwania: 2 semestry
  Tryb studiów: tradycyjny
  Limit miejsc: 30 osób

  Warunki ukończenia studiów:
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
 • praca dyplomowa,
 • obrona.

 • Kontakt:
  tel: 51 310 89 99
  e-mail: kolegiumnt@o2.pl
  www.kpss.mikrowitryna.pl
  www.uns.lodz.pl
  Kolegium Pracowników Służb Społecznych
  tel: 51 310 89 99
  O firmie   |   Produkty   |   Kontakt
  Mikrowitryna.pl - wykonanie eball - Strona www Twojej firmy.
  Recepcja OnLineGazeta Biłgorajska