O firmie
Produkty
Kontakt

Aktualności

Oferta zatrudnienia

Zapraszamy do współpracy fachowców, którzy chcą prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych z dziedzin takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia i inne.

Prosimy przesyłać CV na adres e-mail: kolegiumnt@o2.pl
2017-06-01

Dane firmy

ul. Szpitalna 4
34-400 Nowy Targ
woj. małopolskie
powiat Nowy Targ

tel: 51 310 89 99


Firma poleca

Firmę polecają

Subskrypcja

Informacje o produkcie

Rozmiar czcionki: A A A

Studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi
1800.00 zł /semestr
Opis:
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi maja charakter doskonalący i służą podniesieniu poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie najlepszych praktyk HR, a także kształtują kompetencje zawodowe niezbędne dla pracowników działów personalnych.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Słuchacz zapozna się ze standardami zarządzania zasobami ludzkimi, rolą funkcji personalnej w organizacji oraz sposobami realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Będzie potrafił prowadzić obsługę administracyjną kadr, tworzyć przyjazne człowiekowi warunki pracy, a wszystko to w zgodzie z zasadami obowiązującego prawa.
Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w charakterze specjalisty w szeroko rozumianym zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Program studiów umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami oraz technikami kadrowymi. Ponadto umożliwia rozwinięcie kompetencji interpersonalnych.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Kompetencje menadżera
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie zmianami i rozwój w organizacji
 • Negocjacje i zarządzanie w sytuacji kryzysowej i w konflikcie
 • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Public relations

 • ADRESACI STUDIÓW

  O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.
  Studia przeznaczone są przede wszystkim dla menedżerów i pracowników działów personalnych oraz właścicieli firm, doradców personalnych i psychologów pracy, a także innych osób zainteresowanych przedmiotową problematyką.

  CO ZYSKUJESZ

  Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu najnowszych trendów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dzięki temu słuchacze mogą zdobyć kwalifikacje zawodowe w zakresie przygotowywania i wdrażania efektywnej strategii personalnej firmy, a także systemów motywacyjnych, rekrutacji i selekcji pracowników. Mają także możliwość zapoznania się ze standardami audytu personalnego.
  Absolwenci studiów podyplomowych zasilą działy personalne różnych typów organizacji oraz mogą świadczyć profesjonalne usługi biznesowe związane z rozwiązywaniem problemów pracowniczych. Będą mogli też aplikować do firm konsultingowych lub podjąć własną działalność gospodarczą.

  ORGANIZACJA STUDIÓW

  Czas trwania: 2 semestry (205 godzin zajęć)
  Tryb studiów: tradycyjny
  Limit miejsc: 30 osób

  Warunki ukończenia studiów:
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
 • portfolio,
 • rozmowa dyplomowa

 • Kontakt:
  tel: 51 310 89 99
  e-mail: kolegiumnt@o2.pl
  www.kpss.mikrowitryna.pl
  www.uns.lodz.pl
  Kolegium Pracowników Służb Społecznych
  tel: 51 310 89 99
  O firmie   |   Produkty   |   Kontakt
  Mikrowitryna.pl - wykonanie eball - Strona www Twojej firmy.
  Recepcja OnLineGazeta Biłgorajska