O firmie
Produkty
Kontakt

Aktualności

Oferta zatrudnienia

Zapraszamy do współpracy fachowców, którzy chcą prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych z dziedzin takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia i inne.

Prosimy przesyłać CV na adres e-mail: kolegiumnt@o2.pl
2017-06-01

Dane firmy

ul. Szpitalna 4
34-400 Nowy Targ
woj. małopolskie
powiat Nowy Targ

tel: 51 310 89 99


Firma poleca

Firmę polecają

Subskrypcja

Informacje o produkcie

Rozmiar czcionki: A A A

Studia podyplomowe: Zarządzanie przez kapitał ludzki

Studia podyplomowe: Zarządzanie przez kapitał ludzki
1800.00 zł /semestr
Opis:
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie przez kapitał ludzki, mają charakter doskonalący i rozwijają kluczowe kompetencje menedżerskie przez przygotowanie do profesjonalnego kreowania kompetencji i zaangażowania ludzi organizacji.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej i praktycznej wiedzy w zakresie koncepcji motywacyjnego zarządzania ludźmi w organizacjach. Absolwenci studiów zdobędą obszerną wiedzę w dziedzinie fundamentów sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie metod, technik i narzędzi controllingu w tym obszarze.
W trakcie studiów słuchacze oprócz merytorycznych wykładów będą uczestniczyć w praktycznych warsztatach, w czasie których zdobędą potrzebne umiejętności do sprawnego kreowania kompetencji i zaangażowania ludzi organizacji.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

Blok I = Fundamenty sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

 • Zasady sprawnego zarządzania biznesem organizacji
 • Kategoria kapitału ludzkiego w organizacji
 • Pojęcie i rodzaje kompetencji
 • Parametryzacja strategii: kapitału ludzkiego i biznesu organizacji
 • Modele i style motywacyjnego zarządzania
 • Zarządzanie przez: cele, motywację, kulturę organizacyjną NLP w zarządzaniu
 • Controlling kapitału intelektualnego; Metody wyceny kapitału intelektualnego
 • Controlling jakości i wartości kapitału ludzkiego

 • Blok II = Controlling kompetencji

 • Systemy pozyskiwania pracowników oparte na kompetencjach (rekrutacja i selekcja)
 • Systemy rozwoju pracowników (szkolenia i oceny okresowe)
 • Planowanie karier pracowniczych i zarządzanie talentami
 • Wartościowanie pracy

 • Blok III = Controlling zaangażowania

 • Innowacje zarządcze
 • Zarządzanie przez wartości i zaangażowanie (zasady, metody, narzędzia, parametry)
 • Zarządzanie przez przywództwo i partnerstwo (zasady, metody, narzędzia, parametry)
 • Badania społeczne w organizacji (badania satysfakcji, motywacji i zaangażowania, badania opinii pracowniczych, systemy pozyskiwania inicjatyw)
 • Obszary pozapłacowego motywowania pracowników
 • System premiowania i nagród

 • ADRESACI STUDIÓW

 • Kierownicy i specjaliści organizacji zainteresowanych zastosowaniem teorii zarządzania przez kapitał ludzki do budowy przewagi konkurencyjnej
 • Zainteresowani tworzeniem innowacji zarządczych
 • Zainteresowani zastosowaniem niekonwencjonalnych innowacji w kreowaniu kompetencji i zaangażowania (podświadomość, intuicja, perswazja)

 • CO ZYSKUJESZ

  Absolwenci studiów zdobędą nowe lub wzmocnią już posiadane kompetencje menedżerskie w zakresie motywacyjnego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach biznesowych, opartego na realizacji zasady zaangażowania. Uczestnicy pozyskają praktyczne umiejętności konieczne do kreowania kompetencji i zaangażowania ludzi organizacji oraz controllingu w tej dziedzinie.
  Zdobyta wiedza i umiejętności potwierdzone są świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, co stanowić będzie wymierne źródło korzyści tak dla pracowników, jak i dla pracodawców.

  ORGANIZACJA STUDIÓW

  Czas trwania: 2 semestry (200 godzin zajęć)
  Tryb studiów: tradycyjny
  Limit miejsc: 30 osób

  Warunki ukończenia studiów:
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
 • praca dyplomowa
 • obrona

 • Kontakt:
  tel: 51 310 89 99
  e-mail: kolegiumnt@o2.pl
  www.kpss.mikrowitryna.pl
  www.uns.lodz.pl
  Kolegium Pracowników Służb Społecznych
  tel: 51 310 89 99
  O firmie   |   Produkty   |   Kontakt
  Mikrowitryna.pl - wykonanie eball - Strona www Twojej firmy.
  Recepcja OnLineGazeta Biłgorajska