O firmie
Produkty
Kontakt

Aktualności

Oferta zatrudnienia

Zapraszamy do współpracy fachowców, którzy chcą prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych z dziedzin takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia i inne.

Prosimy przesyłać CV na adres e-mail: kolegiumnt@o2.pl
2017-06-01

Dane firmy

ul. Szpitalna 4
34-400 Nowy Targ
woj. małopolskie
powiat Nowy Targ

tel: 51 310 89 99


Firma poleca

Firmę polecają

Subskrypcja

Informacje o produkcie

Rozmiar czcionki: A A A

Studia podyplomowe: Zarządzanie restrukturyzacyjne

Studia podyplomowe: Zarządzanie restrukturyzacyjne
1800.00 zł /semestr
Opis:
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie restrukturyzacyjne mają zarówno charakter kwalifikacyjny, jak i doskonalący. Z jednej strony rozwijają kluczowe kompetencje menedżerskie przez przygotowanie do profesjonalnego zarządzania procesami restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej biznesu organizacji. Z drugiej zaś strony dają wystarczającą wiedzę i umiejętności do przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę restrukturyzacyjnego.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej i praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania restrukturyzacyjnego w organizacjach. Absolwenci studiów zdobędą obszerną wiedzę w dziedzinie fundamentów sprawnego zarządzania organizacjami w procesie restrukturyzacji. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie prawa restrukturyzacyjnego.

W trakcie studiów słuchacze oprócz merytorycznych wykładów będą uczestniczyć w praktycznych warsztatach, w czasie których zdobędą potrzebne umiejętności sprawnego działania w ramach toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego biznesu organizacji.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

Blok I = Fundamenty zarządzania organizacjami w restrukturyzacji

 • Zasady sprawnego zarządzania konkurencyjnością biznesu organizacji
 • Podstawy zarządzania organizacją w: restrukturyzacji, upadłości, likwidacji
 • Zarządzanie procesowe w restrukturyzacji organizacji
 • Finanse, Rachunkowość i Podatki w procesie restrukturyzacji
 • Źródła finansowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych
 • Biznesowe innowacje restrukturyzacyjne (produktowe; technologiczne; organizacyjne; marketingowe)
 • Instytucje i instrumenty wsparcia procesów restrukturyzacji
 • Biznes Plan restrukturyzacyjnego przedsięwzięcia

 • Blok II = Fundamenty prawa restrukturyzacyjnego

 • Prawo restrukturyzacyjne w systemie prawa gospodarczego (cele, zasady, wzajemne relacje)
 • Podmioty (organy i uczestnicy) postępowania restrukturyzacyjnego
 • Podstawy prawne otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • Plan restrukturyzacyjny
 • Pomoc publiczna w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Spis wierzytelności w restrukturyzacji; Zasady postępowania: układowego z wierzycielami i zatwierdzania układu
 • Postępowanie sanacyjne
 • Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego
 • Wpływ restrukturyzacji na inne postępowania
 • Centralny Rejestr Restrukturyzacji

 • ADRESACI STUDIÓW

 • Kierownicy i specjaliści organizacji zainteresowanych zastosowaniem: procesu prawa, postępowania restrukturyzacyjnego do budowy swojej konkurencyjności
 • Zainteresowani produktywną współpracą z syndykami, likwidatorami i sanatorami
 • Zainteresowani interdyscyplinarnymi kompetencjami zawodowymi doradcy restrukturyzacyjnego
 • Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego

 • CO ZYSKUJESZ

  Absolwenci studiów zdobędą nowe lub wzmocnią już posiadane kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania restrukturyzacyjnego w przedsiębiorstwach. Uczestnicy pozyskają wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do:
 • sprawnego zarządzania projektami i procesami restrukturyzacji w organizacjach oraz
 • przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę restrukturyzacyjnego.
 • Zdobyta wiedza i umiejętności potwierdzone są świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, co stanowić będzie wymierne źródło korzyści dla uczestników i ich partnerów biznesowych.

 • ORGANIZACJA STUDIÓW

  Czas trwania: 2 semestry (200 godzin zajęć)
  Tryb studiów: tradycyjny
  Limit miejsc: 30 osób

  Warunki ukończenia studiów:
 • napisanie pracy zaliczeniowej
 • egzamin końcowy i obrona pracy zaliczeniowej

 • Kontakt:
  tel: 51 310 89 99
  e-mail: kolegiumnt@o2.pl
  www.kpss.mikrowitryna.pl
  www.uns.lodz.pl
  Kolegium Pracowników Służb Społecznych
  tel: 51 310 89 99
  O firmie   |   Produkty   |   Kontakt
  Mikrowitryna.pl - wykonanie eball - Strona www Twojej firmy.
  Recepcja OnLineGazeta Biłgorajska