O firmie
Produkty
Kontakt

Aktualności

Oferta zatrudnienia

Zapraszamy do współpracy fachowców, którzy chcą prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych z dziedzin takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia i inne.

Prosimy przesyłać CV na adres e-mail: kolegiumnt@o2.pl
2017-06-01

Dane firmy

ul. Szpitalna 4
34-400 Nowy Targ
woj. małopolskie
powiat Nowy Targ

tel: 51 310 89 99


Firma poleca

Firmę polecają

Subskrypcja

Informacje o produkcie

Rozmiar czcionki: A A A

Studia podyplomowe: Mediacje karne, cywilne, pracownicze i gospodarcze

Studia podyplomowe: Mediacje karne, cywilne, pracownicze i gospodarcze
1800.00 zł /semestr
Opis:
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Mediacje karne, cywilne, pracownicze i gospodarcze mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do uzyskania kwalifikacji formalnych i praktycznych do wykonywania zawodu mediatora w zakresie spraw cywilnych: gospodarczych i prawa pracy (po spełnieniu wymogu zrzeszenia się) oraz karnych, przy spełnieniu warunków sformułowanych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw i Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, jak również prowadzenia konsultacji społecznych, zespołów rozwiązujących ważne problemy lub podejmujących kontrowersyjne decyzje.
Słuchacze poznają mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów, techniki procedury mediacyjnej, taktyki mające na celu minimalizację ryzyka, a także sposoby prowadzenia sesji mediacyjnych (w sprawach karnych, cywilnych, pracowniczych i gospodarczych). Absolwenci posiądą również umiejętności analizy i diagnozy konfliktu oraz kompetencje prawidłowego przygotowania dokumentacji związanej w postępowaniem mediacyjnym.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych
 • Praktyka i etyka pracy mediatora
 • Trening interpersonalny
 • Teoretyczne podstawy komunikacji grupowej
 • Negocjacje biznesowe - techniki i procedury
 • Mediacje cywilne, gospodarcze - symulacje - studium przypadków
 • Spory zbiorowe

 • ADRESACI STUDIÓW

  Studia skierowane są w szczególności do specjalistów, menedżerów, pracowników firm, administracji państwowej i samorządowej, którzy chcą wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe o umiejętności samodzielnego prowadzenia różnego typu negocjacji i mediacji.
  O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

  CO ZYSKUJESZ

  Studia przygotowują do pełnienia roli profesjonalnych mediatorów. Program realizuje standardy szkolenia mediatorów. Ukończenie studiów nadaje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia mediacji i ubiegania się o wpis do Sądu Okręgowego na listę mediatorów sądowych.

  ORGANIZACJA STUDIÓW

  Czas trwania: 2 semestry (310 godzin zajęć)
  Tryb studiów: tradycyjny
  Limit miejsc: 30 osób

  Warunki ukończenia studiów:
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
 • portfolio,
 • rozmowa dyplomowa.

 • tel. 51 310 89 99
  e-mail: kolegiumnt@o2.pl
  www.kpss.mikrowitryna.pl
  Kolegium Pracowników Służb Społecznych
  tel: 51 310 89 99
  O firmie   |   Produkty   |   Kontakt
  Mikrowitryna.pl - wykonanie eball - Strona www Twojej firmy.
  Recepcja OnLineGazeta Biłgorajska