O firmie
Produkty
Kontakt

Aktualności

Oferta zatrudnienia

Zapraszamy do współpracy fachowców, którzy chcą prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych z dziedzin takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia i inne.

Prosimy przesyłać CV na adres e-mail: kolegiumnt@o2.pl
2017-06-01

Dane firmy

ul. Szpitalna 4
34-400 Nowy Targ
woj. małopolskie
powiat Nowy Targ

tel: 51 310 89 99


Firma poleca

Firmę polecają

Subskrypcja

Informacje o produkcie

Rozmiar czcionki: A A A

Studia podyplomowe: Terapia zajęciowa

Studia podyplomowe: Terapia zajęciowa
1200.00 zł /semestr
Opis:
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny (*), w myśl Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012 r. poz. 1268) kompleksowo przygotowują do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego. Program studiów został opracowany na podstawie obowiązujących w krajach UE standardów ustalonych przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).

(*) z wyjątkiem zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku regulującego kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151 poz. 896).

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychopedagoiczną i specjalistyczną z zakresu metod i form terapii zajęciowej, a także kompleksowego planowania, realizacji i ewaluacji indywidualnego oraz grupowego programu rehabilitacji i terapii.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego
 • Elementy kinezyterapii
 • Metody i formy terapii w cyklu życia człowieka
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych
 • Dokumentowanie i ewaluacja pracy terapeutycznej
 • Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej
 • Metody komunikacji alternatywnej
 • Profesjonalizm i współpraca w działaniach terapeuty zajęciowego
 • Arteterapia

 • ADRESACI STUDIÓW

  Studia adresowane są do osób pragnących rozwinąć bądź poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje niezbędne do pracy z wykorzystaniem metod i form terapii zajęciowej, a także zdobyć dodatkowe kwalifikacje w obszarze organizowania, planowania, prowadzenia oraz ewaluacji zajęć z zakresu terapii zajęciowej realizowanych w różnych grupach wiekowych, a także indywidualnego oraz grupowego programu rehabilitacji i terapii dla podopiecznych z różnorodnymi dysfunkcjami.

  O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

  CO ZYSKUJESZ

  Absolwenci zyskują kompleksowe przygotowanie do projektowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych adekwatnych do potrzeb i możliwości podopiecznych, specyfiki ich funkcjonowania i występujących dysfunkcji. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje, umożliwiające podjęcie pracy w placówkach edukacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, instytucjach pomocy i integracji społecznej, w środowisku zamieszkania i zakładach pracy, a także w innych instytucjach działających na rzecz osób z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu.

  ORGANIZACJA STUDIÓW

  Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)
  Tryb studiów: tradycyjny
  Limit miejsc: 30 osób

  Warunki ukończenia studiów:
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
 • portfolio,
 • rozmowa dyplomowa.

 • tel. 51 310 89 99
  e-mail: kolegiumnt@o2.pl
  www.kpss.mikrowitryna.pl
  Kolegium Pracowników Służb Społecznych
  tel: 51 310 89 99
  O firmie   |   Produkty   |   Kontakt
  Mikrowitryna.pl - wykonanie eball - Strona www Twojej firmy.
  Recepcja OnLineGazeta Biłgorajska