O firmie
Produkty
Kontakt

Aktualności

Oferta zatrudnienia

Zapraszamy do współpracy fachowców, którzy chcą prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych z dziedzin takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia i inne.

Prosimy przesyłać CV na adres e-mail: kolegiumnt@o2.pl
2017-06-01

Dane firmy

ul. Szpitalna 4
34-400 Nowy Targ
woj. małopolskie
powiat Nowy Targ

tel: 51 310 89 99


Firma poleca

Firmę polecają

Subskrypcja

Informacje o produkcie

Rozmiar czcionki: A A A

Studia podyplomowe: Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży

Studia podyplomowe: Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży
1200.00 zł /semestr
Opis:
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży mają charakter doskonalący i przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne warunkujące możliwość efektywnego reagowania w sytuacji kryzysu w szkole jako organizacji i oferowania profesjonalnego wsparcia, tj. skutecznej interwencji. Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia psychologicznych, etycznych i prawnych podstaw interwencji kryzysowej, zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, jak również przygotowanie merytoryczne i metodyczne do podejmowania działań interwencyjnych w ramach modułów: strategie i modele interwencji kryzysowej, diagnoza w interwencji kryzysowej, zarządzanie kryzysem, budowanie relacji z klientem, konstruowanie procedur interwencyjnych oraz metodyka działań interwencyjnych wobec: kryzysów w szkole, problemów z uzależnieniem, samookaleczeń i kryzysów suicydalnych, ofiar przemocy i agresji (w tym molestowania seksualnego, mobbingu, cybrbullyingu), w sytuacji straty oraz sytuacjach katastrof.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Teoretyczne podstawy interwencji kryzysowej
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Diagnoza w interwencji kryzysowej - systemy oceny stanu klienta
 • Metodyka działań interwencyjnych
 • Strategie i modele interwencji kryzysowej
 • Konstruowanie procedur interwencyjnych

 • ADRESACI STUDIÓW

  Studia adresowane są w szczególności do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz do specjalistów z innych dziedzin (absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, prawo, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne etc.), pragnących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży.

  CO ZYSKUJESZ

  Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na prowadzenie wczesnej interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiologii i symptomatologii.

  ORGANIZACJA STUDIÓW:

  Czas trwania: 2 semestry (325 godzin zajęć)
  Tryb studiów: tradycyjny
  Limit miejsc: 30 osób

  Warunki ukończenia studiów:
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
 • portfolio,
 • rozmowa dyplomowa

 • tel. 51 310 89 99
  e-mail: kolegiumnt@o2.pl
  www.kpss.mikrowitryna.pl
  Kolegium Pracowników Służb Społecznych
  tel: 51 310 89 99
  O firmie   |   Produkty   |   Kontakt
  Mikrowitryna.pl - wykonanie eball - Strona www Twojej firmy.
  Recepcja OnLineGazeta Biłgorajska