O firmie
Produkty
Kontakt

Aktualności

Oferta zatrudnienia

Zapraszamy do współpracy fachowców, którzy chcą prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych z dziedzin takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia i inne.

Prosimy przesyłać CV na adres e-mail: kolegiumnt@o2.pl
2017-06-01

Dane firmy

ul. Szpitalna 4
34-400 Nowy Targ
woj. małopolskie
powiat Nowy Targ

tel: 51 310 89 99


Firma poleca

Firmę polecają

Subskrypcja

Informacje o produkcie

Rozmiar czcionki: A A A

Studia podyplomowe: Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia podyplomowe: Edukacja dla bezpieczeństwa
1200.00 zł /semestr
Opis:
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie do prowadzenia przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach pierwszego i drugiego stopnia oraz w wygaszanych przez najbliższe 2 lata gimnazjach, zgodnie Ramowym Planem Nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Studia umożliwiają podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zmiany specjalizacji dla dyplomowanych nauczycieli, szczególnie w kontekście nowych zmian w systemie oświaty. Nasze studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich pracodawców i zyskać wykształcenie w nowej dziedzinie.
Dlaczego Edukacja dla bezpieczeństwa? Kolejna reforma edukacyjna podtrzymała w obowiązkowym kanonie nauczania Edukację dla bezpieczeństwa. Przedmiot ten ma na celu nauczenie młodzieży, jak budować elementarne bezpieczeństwo: swoje, swoich bliskich, kolegów i innych, a także umiejętności reagowania na zdarzenia kryzysowe oraz udzielania pomocy ofiarom zagrożeń.
Według nowej reformy oświaty przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa będzie obowiązywać w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasie VIII szkoły podstawowej oraz w klasie I LO, technikum i w branżowej szkole pierwszego stopnia. W wygaszanych gimnazjach zgodnie z reformą oświaty, przedmiot ten będzie nauczany w klasach 3 w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Cele kształcenia na studiach podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa to nabycie wiedzy w zakresie: bezpieczeństwa państwa, przygotowania do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof), podstaw pierwszej pomocy oraz edukacji zdrowotnej.
Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w wygaszanych gimnazjach, z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z nową Podstawą Programową, w zakresie: dydaktyki oraz metodyki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, treści programowych, kompetencji nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa oraz nauki zasad działania ratowniczego.
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Bezpieczeństwo narodowe i europejskie
 • System obronności i siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Współczesne zagrożenia cywilne w czasie wojny i pokoju
 • Podstawy zarządzania kryzysowego
 • Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych
 • Komunikacja społeczna w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • Prawne podstawy ochrony ludności cywilnej w Rzeczpospolitej Polskiej
 • Teoria edukacji dla bezpieczeństwa
 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Metodyka nauczania bezpieczeństwa
 • Ostrzeganie ludności o zagrożeniach
 • Pierwsza pomoc i zapobieganie urazom
 • Podstawy ratownictwa medycznego
 • Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
 • Projektowanie bezpieczeństwa w szkole
 • Sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i ich rozwiązywanie

 • ADRESACI STUDIÓW

  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym szczególnie dla: pracowników oświaty, nauczycieli zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji oraz nauczaniem przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli, wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych narażonych na występowanie zagrożeń bezpieczeństwa; dla pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, którzy zajmują się problematyką edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego.

  CO ZYSKUJESZ

  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Edukacji dla bezpieczeństwa oraz Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

  ORGANIZACJA STUDIÓW:

  Czas trwania: 2 semestry (350 godzin zajęć)
  Tryb studiów: tradycyjny
  Limit miejsc: 30 osób

  Warunki ukończenia studiów:
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów
 • obrona pracy dyplomowej

 • Kontakt:

  tel. 51 310 89 99
  e-mail: kolegiumnt@o2.pl
  www.kpss.mikrowitryna.pl
  Kolegium Pracowników Służb Społecznych
  tel: 51 310 89 99
  O firmie   |   Produkty   |   Kontakt
  Mikrowitryna.pl - wykonanie eball - Strona www Twojej firmy.
  Recepcja OnLineGazeta Biłgorajska