O firmie
Produkty
Kontakt

Aktualności

Oferta zatrudnienia

Zapraszamy do współpracy fachowców, którzy chcą prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych z dziedzin takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia i inne.

Prosimy przesyłać CV na adres e-mail: kolegiumnt@o2.pl
2017-06-01

Dane firmy

ul. Szpitalna 4
34-400 Nowy Targ
woj. małopolskie
powiat Nowy Targ

tel: 51 310 89 99


Firma poleca

Firmę polecają

Subskrypcja

Informacje o produkcie

Rozmiar czcionki: A A A

Studia podyplomowe: Arteterapia

Studia podyplomowe: Arteterapia
1200.00 zł /semestr
Opis:
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) i przygotowują merytorycznie do kompleksowej działalności w obszarze arteterapii. Pozwalają na zdobycie wiedzy psycho-pedagogicznej oraz kompetencji w obszarze poszczególnych form arteterapii (m.in.: muzykoterapii, choreoterapii, dramy, biblioterapii). Umożliwiają profesjonalne działanie w charakterze arteterapeuty i edukatora w zakresie treningów twórczości.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych, a więc wyposażenie go w wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje niezbędne do pracy metodami z dziedziny arteterapii. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności diagnozowania, planowania oraz prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne oraz rozwijanie twórczego potencjału podopiecznych.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Psychopedagogika twórczości
 • Wprowadzanie do arteterapii
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Sztuki plastyczne w arteterapii /rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba/
 • Muzykoterapia
 • Choreoterapia i logarytmika
 • Drama
 • Biblioterapia
 • Trening twórczości /warsztat kreatywności
 • Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja działań terapeutycznych
 • Pedagogika zabawy

 • ADRESACI STUDIÓW

  Studia adresowane są do osób pragnących rozwinąć bądź poszerzyć swoję wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje niezbędne do pracy metodami z dziedziny arteterapii, szczególności do nauczycieli pragnących zdobyć dodatkowe kwalifkacje w zakresie organizowania, planowania, prowadzenia oraz ewaluacji zajęć arteterapeutycznych realizowanych we wszystkich grupach wiekowych osób z różnorodnymi dysfunkcjami psychofizycznymi i społecznymi.
  O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

  CO ZYSKUJESZ

  Wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w procesie organizowania, planowania, prowadzenia oraz ewaluacji zajęć arteterapeutycznych realizowanych we wszystkich grupach wiekowych osób z różnorodnymi dysfunkcjami psychofizycznymi i społecznymi. Umiejętności nabyte podczas studiów umożliwią absolwentom swobodne wykorzystywanie różnorodnych technik arteterapeutycznych w ich pracy z osobami w różnym wieku i kondycji. Absolwent może podjąć zatrudnienie w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia, min. w placówkach specjalnych, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu i in.

  ORGANIZACJA STUDIÓW:

  Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)
  Tryb studiów: tradycyjny
  Limit miejsc: 30 osób

  Warunki ukończenia studiów:
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów
 • portfolio
 • rozmowa dyplomowa

 • Kontakt:

  Kontakt:
  tel: 51 310 89 99
  e-mail: kolegiumnt@o2.pl
  www.kpss.mikrowitryna.pl
  www.uns.lodz.pl
  Kolegium Pracowników Służb Społecznych
  tel: 51 310 89 99
  O firmie   |   Produkty   |   Kontakt
  Mikrowitryna.pl - wykonanie eball - Strona www Twojej firmy.
  Recepcja OnLineGazeta Biłgorajska